De vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst vormt de afsluiting van een geslaagde mediation. In de vaststellingsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd wat door de partijen is afgesproken om tot een beëindiging van hun geschil te komen. Belangrijk voor de vaststellingsovereenkomst is dat alle afspraken duidelijk worden vastgelegd zodat voor alle betrokkenen maar één uitleg van de gemaakte afspraken mogelijk is. Hierin speelt de mediator als neutrale bemiddelaar een belangrijke rol.

M-Mediation kiest ervoor om de vaststellingsovereenkomst vroegtijdig als concept op te stellen en ter becommentariëring aan de partijen voor te leggen. Tijdens de laatste mediation wordt de vaststellingsovereenkomst door alle partijen ondertekend waarmee de afspraken zijn bekrachtigd.

De mediator zal zonodig de partijen nog adviseren over eventuele vervolgstappen waarna de inzet van de mediator is beëindigd.