De mediationovereenkomst

ondertekenenOm een goed verloop van het mediation traject te bevorderen, worden een aantal afspraken over het mediation traject vooraf in een mediationovereenkomst vastgelegd. In deze overeenkomst staat wie aan de mediation deelnemen (de partijen) en ook wordt kort het onderwerp van de mediation (het geschil) beschreven. Daarnaast wordt in de mediationovereenkomst een geheimhoudingsplicht voor alle partijen vastgelegd. Alle deelnemende partijen ondertekenen de mediationovereenkomst voor de aanvang van een mediation.

De verplichting tot geheimhouding van wat in het overleg wordt besproken is een van de belangrijkste onderdelen van de mediationovereenkomst. Doordat niets zonder toestemming naar buiten mag worden gebracht, is er de mogelijkheid om in alle openheid gezamenlijk de oorzaken en mogelijke oplossingen van het geschil te onderzoeken.