Tarieven

Een van de voorwaarden voor mediation is open communicatie. Dat geldt uiteraard ook voor de communicatie over de kosten die aan mediation zijn verbonden.

M-Mediation hanteert voor de inzet bij mediation het onderstaande tarief:

  • Intake gesprek (c.a. 1 uur):  Gratis
  • Mediation: € 60,– per uur per deelnemende partij. Bij meer dan 3 partijen wordt dit tarief gereduceerd.

Naast dit tarief kunnen kosten voor bijvoorbeeld de inhuur van specialisten en notariële vastlegging van de vaststellingsovereenkomst, in rekening worden gebracht. Deze zullen uitsluitend na voorafgaande toestemming worden ingezet.

Een mediation traject omvat meestal 3 tot 5 gesprekken van c.a 1,5 uur. Het aantal benodigde gesprekken is echter in belangrijke mate afhankelijk van de complexiteit van het geschil en de inzet van de deelnemers.

De bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

De totale kosten worden -tenzij anders is overeengekomen- bij elk van de deelnemende partijen naar evenredigheid en door middel van een voorschotfactuur, in rekening gebracht.

Als u meer informatie wenst of aanvullende vragen heeft, kunt u gebruik maken van het vragenformulier.