Introductie

Ieder mens krijgt wel eens te maken met de consequenties van tegengestelde belangen. Zoals de boom van de buren die erg mooi is maar voor u ongewenste schaduw of ander overlast veroorzaakt. Of de erfafscheiding die u wilt veranderen maar uw buren denken daar anders over. Of een werkgever/werknemer die weinig begrip toont voor uw wensen.

Dergelijke geschillen zult u in de meeste gevallen en onder normale omstandigheden gewoon gezamenlijk oplossen. Soms vormen ze echter onderdeel van een complexer geschil of zelfs aanleiding tot een conflict. U zou in dat geval kunnen overwegen om een advocaat in te schakelen en naar een rechtbank te gaan om zo te proberen uw gelijk te halen. De rechter zal dan een afweging maken en op basis van zijn bevindingen een uitspraak doen. U bent voor de oplossing van het geschil in dat geval dus afhankelijk van de mening die de rechter zich over het geschil vormt.

In veel situaties is de inschakeling van een mediator niet alleen eenvoudiger maar ook nog eens aanzienlijk sneller en goedkoper. De mediator helpt u om gezamenlijk en zelfstandig een escalatie van een geschil tegen te gaan of oplossingen te vinden voor ontstane conflicten.

Uitgestoken_handM-Mediation biedt als mediator en onpartijdige begeleider ondersteuning bij het oplossen van geschillen of conflicten. Samen met alle betrokken partijen verkennen wij de mogelijkheden om tot een geaccepteerde oplossing van het geschil of conflict te komen. Dit gebeurt met behulp van mediation gesprekken waarin de wensen en de belangen van alle partijen worden besproken.Handtekening_2 Gezamenlijk worden vervolgens afspraken gemaakt om het geschil of conflict op een tevredenstellende manier uit de wereld te helpen. Alle gemaakte afspraken worden tenslotte duidelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Omdat mediation doeltreffend, sneller en goedkoper is, vormt het een uitstekend alternatief voor rechtspraak. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van mediation in uw specifieke situatie, gebruik dan het vragenformulier of maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.